Transports Estañol, S.L, fundada a Banyoles el 1956 i amb tres generacions d’experiència, és una empresa familiar dedicada al transport de mercaderies per carretera, especialitzada en càrregues a granel i/o paletitzades a nivell nacional i internacional.

La nostra flota de camions ens permet tant per la càrrega a granel com paletitzada, majoritàriament de productes i subproductes agroalimentaris (cereals, pinso..), d’agricultura (adobs) i construcció (sorres, graves,…).

El serveis personalitzat és el nostre principal actiu. Oferim serveis i/o solucions als problemes o necessitats que se’ns plantegen, per a satifer les necessitats dels nostres clients amb el major compromís i la professionalitat que se’ns exigeix com a transportistes, compometent-nos a cumplir amb tots els requisits, tan de qualitat com legals i reglamentaris.

Entre els nostres valors destaca la constant renovació de la flota, la formació professional i el compliment de les normatives vigents.  Demostrem el nostre interès i millorem dia a dia els serveis a tots els que confien en nosaltres.